புதுச்சேரி சட்டக்கல்லூரியின் 50-வது ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவது தொடர்பாக முன்னாள் சட்டக்கல்லூரி மாணவரும், மக்கள் முதல்வருமான திரு.ரங்கசாமி ஐயா அவர்ளுடன் சென்னை, புதுச்சேரி நீதிபதிகள், முன்னாள் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்..

 

 

STUDENT CORNER